Hur en bra sömn kan hjälpa dig hitta den rätta partnern

Hur en bra sömn kan hjälpa dig hitta den rätta partnern

Det pratas sällan om samband mellan problem i relationer och sömnbrist. Men en känsla av närhet med en partner och förmågan att lyssna på varandra ökar om ni båda får en god natts sömn. Ju färre sömnproblem ett par har, desto lyckligare är de tillsammans. Så här kan sömn påverka ditt förhållande och hjälpa dig hålla det starkt.

1. Sömn gör dig mer attraktiv

Forskare tror att sömnbrist påverkar människor att öka socialt avstånd och isolera oss från omgivningen, både närstående och sociala kontakter i allmänhet. Experter från University of California gjorde ett experiment och delade upp deltagarna i två grupper. Den grupp som sov mindre försökte hålla avstånd till andra människor men klagade samtidigt över en känsla av ensamhet. De som observerade deltagarna tyckte att de såg dystra ut och verkade ointresserade av kommunikation vilket betyder att de betraktade dem som mindre friska och attraktiva. Forskare noterar att i ett sådant tillstånd är det svårt att lära känna någon och inleda ett förhållande. Råd: god sömn är nödvändig om du vill ha goda resultat. Om du inte fått tillräckligt med sömn på natten före ett viktigt möte eller en första date – ta en kort tupplur (från 30 min till 1t 30min), det hjälper kroppen att komma i fas.

2. Sömn minskar aggressivitet

Brist på sömn leder till ökad irritabilitet och framkallar aggressivt beteende. Sömniga människor reagerar skarpare på misslyckanden, eftersom de inte har tillräckligt med styrka för att hantera starka känslor. Sömnbrist ökar också ångest och sårbarhet. Forskare noterar att konflikter i ett förhållande händer oftare och löses sämre om en eller båda parterna lider av sömnbrist. Det är okej att vara oense i ett förhållande, men sömnbrist kan orsaka sämre kommunikation. När vi känner att vi lätt blir irriterade och arga på alla är det värt att reflektera över om vi fick tillräckligt med sömn natten innan. Ta en paus och reflektera över om irritationen kan komma av sömnbrist snarare än någon yttre påverkan.

3. Sömn underlättar kommunikationen

Forskare har observerat att förmågan att förstå andras känslor och lösa svåra problem i relationer är förknippad med sömnkvalitet. Enligt experter är det värt att skjuta upp viktiga konversationer eller problemlösning till det ögonblick då båda parter är tillräckligt avslappnade. Detta gör det lättare att lyssna och förstå varandra, koncentrera sig på samtalet och fatta kloka beslut. Av samma skäl är det mer sannolikt att någon som får tillräckligt med sömn lyckas träffa en partner på dejtingmarknaden.

4. Sömn förbättrar din humor

Humorn är en av de viktigaste egenskaperna som lockar människor till varandra. De flesta har nog inte tänkt på att sömnkvaliteten påverkar förmågan att skämta och reagera på skämt. Experter tror att humor kräver hög empati och känslighet. Brist på sömn hämmar reaktioner, vilket gör det svårt för oss att förstå och uppskatta roliga vitser eller uttalanden. Koffein och andra stimulerande medel kan inte hjälpa hjärnan i detta fall, så du måste få tillräckligt med sömn för att vara mer charmig och attraktiv.

5. Sömn förenar ugglor och lärkar

Det låter konstigt att ett par med olika dyngsrytmer kan få tillräckligt med sömn och samtidigt upprätthålla ett lyckligt förhållande. Vad händer om ett pars sömnschema inte matchar med varandra? Vissa tycker att en eller båda bör offra sömn för att få mer tid tillsammans. Experter tycker att det är bäst att inte fokusera på den tid som ett par tillbringar tillsammans, utan på kvaliteten i umgägnet. Enligt deras mening betyder 30 minuters passionerad konversation mer för relationen än två timmars tv-serier då en betydande del spenderas i tystnad. Därför bör båda parter hålla sig till det sömnschema som passar dem bäst, då har de bäst förutsättningar att vara pigga och närvarande med varandra.

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Custom Sidebar

You can set categories/tags/taxonomies to use the global sidebar, a specific existing sidebar or create a brand new one.