REM sömn: Att förstå vårt mystiska sömnmönster

Mer än någonsin tidigare kan vi idag följa vårt sömnmönster med hjälp av olika innovativa mätinstrument. Men den informationen hjälper inte om vi inte förstår vad den betyder, eller vad informationen visar oss att vi behöver förändra.

Även om alla sömnfaser är viktiga är REM-sömnen den forskare är mest intresserade av att förstå. Vad är REM-sömn, och varför blir vi alla som griniga småbarn när vi inte får tillräckligt av den?

REM-sömn vs. icke-REM-sömn: Sömnens 5 magiska faser

Förenklat kan man säga att sömnen består av två faser: REM-sömn (rapid eye movement) och icke-REM-sömn. Men icke-REM-sömn kan brytas ned i ytterligare flera faser, medans REM-sömnen är en fas i sig. Låt oss titta på vad som händer under respektive fas.

Icke-REM-sömn: Fas 1 (Insomning)

Den första fasen av icke-REM-sömn sker när du börjar somna in. Den varar cirka 10-15 minuter för den som är frisk och i god form. Om du däremot somnar in mycket snabbare är det sannolikt att du är FÖR trött, och borde ha gått och lagt dig tidigare.

Non-REM Sömn: Fas 2 (Lätt sömn)

Den här fasen varar ca. 20 minuter. Kroppstemperaturen sjunker, pulsen saktar ned och medvetandet stängs av. Men samtidigt skärps din hörsel. Du kan vakna av lätta ljud. Om du vaknar i det här skedet kan du känna dig desorienterad – speciellt om du somnade på dagtid. Men det är inte svårt att fortsätta sova: du somnar lätt igen.

barn vägd filt

Non-REM Sömn: Fas 3 (Delta Sömn)

Denna fas av djup sömn varar ca. 40 minuter. Den är kortare på morgonen jämfört med kvällen. I denna fas är det omöjligt att vakna på egen hand. Om någon väcker dig kommer du inte omedelbart att begripa var du är och vad som händer. I detta sömnskedet kan mardrömmar, sömnprat och sömnpromenader uppstå.

Nyfödda barn behöver 14-17 timmars djup sömn per dag. Människor under 30 år får ungefär två timmar djup sömn varje natt. Pensionärer över 65 år får bara en halvtimme djup sömn varje natt. Med åldern tillbringar människor mer och mer tid i REM-sömn och inte i djup sömn.

Non-REM Sömn: Fas 4 (Djup Sömn)

Det fjärde sömnfasen som inte räknas som REM kännetecknas av mycket djup sömn. Det är mycket svårare att väcka en sovande person än i tredje fasen. Den djupa sömnen stärker immunförsvaret och håller oss lugna på morgonen. Det varar cirka 40 minuter. Om vi ​​väcks, vill vi verkligen sova lite mer. Det är viktigt att du långsamt lämnar denna sömnfas – tillåt ett uppvaknande utan brådska.

Non-REM Sömn: Fas 5

REM-sömn inträffar vanligtvis cirka 90 minuter efter insomnandet. Om du observerar en sovande person från sidan om kan du se att hans ögon rör sig i olika riktningar, ibland rör människor sina armar och ben och vänder sig om. Under den här fasen kan kroppstemperaturen ständigt förändras.

Den första perioden av REM-sömn varar cirka tio minuter och längden för varje följande period ökar. På morgonen når REM-sömnen en timme. Det är under denna fas som människor drömmer. Om du vaknar vid detta sömnfas kan du berätta om din dröm i varje detalj.

Så hur mycket djup sömn vs lätt sömn bör du få att känna dig utvilad? Under natten växlar REM-sömn och icke-REM-sömn med varandra. Normalt varar icke-REM-sömn cirka 90 minuter. Sedan kommer REM-sömnfasen som varar 10-20 minuter. Tillsammans bildar de en cykel som är cirka 100-120 minuter lång. För en bra vila är det nödvändigt att sova i fem sådana cykler. Men för varje sömncykel blir REM-sömnfasen längre och icke-REM-sömn kortare.

När du inte får tillräckligt med REM-sömn och icke-REM sömn

Utan ordentlig växling mellan båda faserna av sömnen börjar kroppen bokstavligen dö ut. En person som utsätts för sömnbrist kan inte återställa fysiska resurser, hans immunförsvar försvagas, hans medvetande blir oklar. Dessutom ökar risken för virusinfektioner, viktökning, diabetes, höjning av blodtryck, hjärtsjukdomar och psykisk sjukdom.

Sammanfattning: om icke-REM sömnstadiet hjälper dig att återhämta dig fysiskt, så återhämtar du dig mentalt vid REM-sömnstadiet. Mängden tid som spenderas i dessa faser minskar med åldern, vilket innebär att kroppens förmåga att regenerera också minskar.

Varför är REM-sömn viktig

Under REM-sömn kommer vår hjärna ”tillbaka till livet” och omorganiserar all information. Under denna fas filtrerar hjärnan onödig data, förbättrar minnet och bygger erfarenet. Denna process främjar också inlärning och neuronal tillväxt. Vi måste gå igenom REM-fasen så mycket som möjligt om vi vill komma ihåg information bättre. Dessutom är brist av REM-sömn kopplad till större risk för migrän, fetma, diabetes, demens, depression, hjärt-kärlsjukdom och cancer.

Hur man får mer REM-sömn per natt

Tänk på hur utvilad du känner dig efter du har haft en lång massage. Denna effekt är vad ett tyngdtäcke kan hjälpa med. Djupt tryck från ett tyndtäcke stimulerar oxytocin, även känt som det “må-bra hormonet” som är involverat i att reglera våra sömncykler. Ökande nivåer av oxytocin under REM-sömn med ett tyngdtäcke kan öka den allmänna sömntiden och förbättra din sömnkvalitet.

Eftersom tyngdtäcken skickar dig in i djupare REM-sömn, gör dig redo att uppleva några konstiga och livliga drömmar! Speciellt om du är typen som nästan aldrig kommer ihåg sina drömmar, kan det bli något nytt och intressant för dig.

I tillägg till faktumet att tyngdtäcken förbättrar kvaliteten på REM-sömnen på natten, kan du också använda dem för detta ändamål på dagtid när du behöver en tupplur. Har du aldrig varit bra på att ta en tupplur? Bli proffs med en tyndtäcke: det hjälper dig att somna snabbt och känna dig mycket mer utvilad när du vaknar.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Custom Sidebar

You can set categories/tags/taxonomies to use the global sidebar, a specific existing sidebar or create a brand new one.