könsskillnader i sömnmönster

Könsskillnader i sömnmönster

En god kopp med starkt kaffe är inte det enda sättet att stimulera energi. Det finns ett mycket kraftigare (och mystiska!) hjälpmedel som kontrollerar vakenhet och sömnighet. Dess namn är cirkadisk rytm, den interna klockan som gör oss pigga eller trötta, och hjälper till att reglera cirkadiska cykeln.

Principen för denna rytm är likartad för de flesta, och om du inte stör dess arbete kontrollerar rytmen processen av sig själv. Men forskare har funnit att det finns påtagliga skillnader i män och kvinnors rytm. Detta förklarar också varför det finns så många ”ugglor” (kvällsmänniskor) bland män och ”lärkor” (morgonmänniskor) bland kvinnor.

Hur sömnen skiljer sig hos män och kvinnor

Den cirkadiska rytmen styrs av hypotalamus, ett område i hjärnan som är förknippat med nästan alla delar av centrala nervsystemet. Externa faktorer ger ledtrådar: ljuset skickar en signal om att det är dags att vakna (det är därför det är så svårt att slappna av när lampan är tänd eller skärmen är på) och mörkret säger att det är dags att utlösa melatonin, ett hormon som hjälper oss att somna.

Hypotalamus fungerar dygnet runt, den laddar och inaktiverar våra ”batterier”. Det bästa vore om vi respekterade dess arbete och upprätthöll en konstant rutin: hjärnan gillar verkligen att gå och lägga sig samma tid varje dag. På detta sätt kan man vila ordentligt, bibehålla en normal rytm och undvika sömnproblem.

Förutom interna funktioner och externa faktorer finns det en annan viktig faktor som påverkar den interna klockan: könstillhörigheten. Biologiskt verkar det som att manliga och kvinnliga cirkadiska rytmer är designade för att inte överlappa varandra. Manlig aktivitet tenderar att pågå längre (i genomsnitt sex minuter längre än kvinnor), vilket innebär att män är mindre trötta på kvällen. Kvinnor har en kortare intern dag, vilket ökar sannolikheten för att vakna tidigt, bli sömnig på kvällen och bär (tyvärr) större risk för sömnlöshet och andra störningar under nattvilan.

Vem lider mer av sömnbrist

För att illustrera sömnbesvär för kvinnor och män har vi skapat två kartor för respektive kön uppdelat i Sveriges län.

Även om i genomsnitt åtta timmars sömn har fördelar för både män och kvinnor, lider män mer av sömnbrist. Dessutom återhämtar männen sig från sömnbrist i långsammare takt än kvinnor.

Å andra sidan påverkar förkortade cirkadiska rytmer hälsan negativt hos kvinnor som gör nattskift: statistik bekräftar en ökad risk för arbetsskador bland kvinnor som arbetar sent.

Man kan förstås försöka ändra den interna klockan för att känna sig mer vaken vid olika tidpunkter på dagen beroende på vitala behov, men att upprätthålla naturliga rytmer är mycket mer fördelaktigt för hälsan, menar flera läkare.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Custom Sidebar

You can set categories/tags/taxonomies to use the global sidebar, a specific existing sidebar or create a brand new one.